Entry Closed

Indien jy ons aanlyn inskrywing misgeloop het, Mooooonie jou bekommer nie.

Jy kan steeds vandag en môre by die skool (Juf. Engela) inskryf.

Registrasie en laat inskrywings vanaf 06:30 tot 07:45 by Oudenwagendrift, Overhex, op 9 Maart 2019.

Navrae / Inquiries

Marinette Naude
083 564 3338
marinettenaude1@gmail.com